Partner portalu MNM DIAGNOSTICS

Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w serwisie dostępnym pod domeną www.wiedzapacjenta.pl jest New Way Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dalej nazywanym („Administratorem”). W sprawach ochrony danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem email: kontakt@nwmedia.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: New Way Media Sp. z o.o.; ul. Zamiany 8/LU202; 02-786 Warszawa.

W związku z tym, że New Way Media Sp. z o.o może gromadzić Twoje dane, ciąży na nas obowiązek przestrzegania regulacji prawnych wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych

Twoje dane osobowe są pozyskiwane w Serwisie w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę – w trakcie prowadzenia korespondencji elektronicznej i będą przetwarzane w następujących celach:

 1. odpowiedzi na zadawane pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym pytań i zagadnień dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, przedstawienia i wyjaśnienia oferty Administratora oraz warunków współpracy;
 2. prowadzenia korespondencji oraz w innych celach wynikających z realizowanej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej współpracy;
 3. przesyłania marketingowych informacji handlowych Administratora w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o ile poprosisz nas o jej przesłanie;
 4. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 5. wewnętrznych celów administracyjnych, w tym do prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji;
 6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;
 7. analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

Twoje dane osobowe pozyskane w Serwisie za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu oraz prowadzenia korespondencji, w tym przedstawienia informacji w zakresie świadczonych przez nas usług, a także w celach archiwalnych i dowodowych oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podanie danych poprzez korespondencję z nami jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

Usługa Newslettera

Administrator dzięki zasobom portalu wiedzapacjenta.pl świadczy drogą elektroniczną usługę polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o tematyce medycznej, zdrowotnej i edukacyjnej, w tym treści o charakterze handlowym (w rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), a przede wszystkim te dotyczące najnowszych artykułów z portalu, ciekawych rozmów, inspirujących materiałów – w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez czytelnika/użytkownika adres poczty elektronicznej (zwany dalej: „Newsletter”).

Zapisanie się na listę subskrybentów Newslettera jest dobrowolne i bezpłatne.

Chcemy byś wiedział, że nasz newsletter zawiera treści edukacyjne, informacyjne, promocyjne ale zdarzy się, że i reklamowe – pochodzące od Administratora oraz podmiotów z nami współpracujących. Dochowujemy staranności, by jego kreacja była dla Ciebie atrakcyjna i ciekawa, dlatego elementy graficzne i treści naszego Newsletter’a stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Administratorowi lub osobom trzecim i podlegają one ochronie prawnej. Dlatego ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Administratora może stanowić naruszenie prawa.

Dezaktywacja Newslettera

 • Jako użytkownik Newsletter’a możesz w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny go dezaktywować. Dla nas będzie to równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie tej usługi. W celu dezaktywacji Newsletter’a należy kliknąć link o treści „Anuluj subskrypcję” zawarty w dolnej treści Newsletter’a.
 • Zastrzegamy sobie również prawo do tego, by dezaktywacja tej usługi nastąpiła również z naszej inicjatywy. Zadzieje się tak m.in. w razie naruszenia prawa autorskiego, bądź działań obrażających naszych rozmówców, czy negatywnego postrzegania i odbioru naszego portalu wiedzapacjenta.pl

Media społecznościowe

Portal wiedzapacjenta.pl, którego Administratorem jest New Way Media Sp. z o.o. prowadzi również swoje profile w mediach społecznościowych:

Dane, które pozyskujemy w serwisach społecznościowych możemy wykorzystywać w następujących celach:

 1. kontaktu i udzielania odpowiedzi na przesłane do nas pytania, ale i w celu zadawania naszym czytelnikom pytań i przesyłania zaproszeń do wywiadów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
 2. by pozostawić komentarz na naszym profilu bądź odpowiedzieć na Twój komentarz albo wystawioną przez Ciebie opinię (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”);
 3. archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia tych informacji, których wykorzystanie może być dla nas akurat niezbędne do dochodzenia swoich praw (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
 4. analizy i ulepszania naszych działań w kanałach social media – przy wykorzystaniu plików cookie, chcielibyśmy poznawać w jaki sposób użytkownicy/nasi czytelnicy korzystają z mediów społecznościowych (jaką interakcje wywołują nasze posty, jak wielu z Was odwiedza nasz fanpage, jak długo na nim zostajesz, które treści wzbudzają u Ciebie największe zainteresowanie itd.)

Warto byś pamiętał, że podawanie danych osobowych jest dobrowolne. To Ty decydujesz, czy korzystając z funkcji portali społecznościowych klikniesz na naszych kanałach np. „Lubię to” lub „Obserwuj” i wyrazisz przez to zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na naszych kanałach wystarczy ich nie obserwować lub skorzystać z opcji „nie lubię” w stosunku do naszego kanału mediowego.

Jak długo planujemy przechowywać Twoje dane

Dane pozyskane w celu realizacji Twojej prośby o kontakt będziemy przetwarzać do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń.

Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania swoich danych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • sprzeciwu względem przetwarzania danych.
W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem e-mail: kontakt@nwmedia.pl.

Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych bądź uznasz, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy przekazywać do takich kategorii odbiorców jak: naszym podwykonawcom, w tym firmom IT, księgowym, marketingowym, kancelariom prawnym oraz naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy świadcząc lub łącząc usługi.

Bezpieczeństwo

W Serwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym system IT Serwisu spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

 • dodatkowo dostęp do tych danych ma ograniczona liczba osób, posiadająca do tego specjalne upoważnienie;
 • portal posiada zaporę sieciową i szyfrowanie danych podczas ich przesyłania za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL).

Pliki Cookies

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się na naszym portalu wiedzapacjenta.pl

Close