Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w serwisie dostępnym pod domeną www.wiedzapacjenta.pl jest New Way Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dalej nazywanym („Administratorem”). W sprawach ochrony danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem email: kontakt@nwmedia.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: New Way Media Sp. z o.o.; ul. Zamiany 8/LU202; 02-786 Warszawa.

Przetwarzanie danych osobowych

Twoje dane osobowe pozyskane w Serwisie w trakcie prowadzenia korespondencji elektronicznej będą przetwarzane w następujących celach:

  1. odpowiedzi na zadawane pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym pytań i zagadnień dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, przedstawienia i wyjaśnienia oferty Administratora oraz warunkach współpracy,
  2. prowadzenia korespondencji oraz innych celach wynikających z realizowanej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej współpracy,
  3. przesyłania marketingowych informacji handlowych Administratora w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o ile poprosisz nas o jej przesłanie,
  4. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
  5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
  6. analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

Twoje dane osobowe pozyskane w Serwisie za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu oraz prowadzenia korespondencji, w tym przedstawienia informacji w zakresie świadczonych przez nas usług, a także w celach archiwalnych i dowodowych oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

Jak długo planujemy przechowywać Twoje dane

Dane pozyskane w celu realizacji Twojej prośby o kontakt będziemy przetwarzać do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń.

Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem e-mail kontakt@nwmedia.pl.

Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy przekazywać do takich kategorii odbiorców jak: naszym podwykonawcom, w tym firmom IT, księgowym, marketingowym, kancelariom prawnym oraz naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy świadcząc lub łącząc usługi.

Bezpieczeństwo

W Serwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym system IT Serwisu spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

Pliki Cookies

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie.

Close