Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego (SM) to międzynarodowe święto osób ze stwardnieniem rozsianym oraz całej społeczności działającej na rzecz walki z tą chorobą. Obchodzony jest 30. maja każdego roku w kilkudziesięciu państwach na całym świecie. Został zainicjowany przez Międzynarodową Federację Stwardnienia Rozsianego (Multiple Sclerosis International Federation, MSIF) oraz organizacje pacjenckie.

Celem obchodów jest budowanie wspólnoty pomiędzy osobami z SM, ich bliskimi, organizacjami pacjenckimi, środowiskiem medycznymi i instytucjami działającymi na rzecz osób z SM, a także podnoszenie świadomości społecznej na temat stwardnienia rozsianego.

strzałka-1

Tegoroczny temat Światowego Dnia SM, tak jak poprzednio brzmi „SM. Więzi, kontakty, relacje” podkreśla rolę relacji międzyludzkich, jako elementu radzenia sobie z chorobą i walki z różnymi przeciwnościami. Zachęca do wspólnego podejmowania działań, do wzajemnego wspierania się, do współpracy z różnymi instytucjami i światem nauki, do walki z wykluczeniem. Hasło nabiera szczególnej mocy w dobie panującej epidemii COVID-19, która zmieniła życie wielu ludzi, m.in. utrudniła dostęp do usług medycznych i specjalistów, co w przypadku osób z SM miało istotne znaczenie. Dlatego obecnie jeszcze bardziej liczy się solidarność i wzajemne wsparcie. Budowanie więzi jest istotne nie tylko w walce z wykluczeniem, osamotnieniem, ale sprzyja też dobremu zdrowiu i poczuciu szczęścia. Z okazji obchodów przypinamy także pomarańczową wstążeczkę – symbol solidarności z osobami chorującymi na stwardnienie rozsiane! 

strzałka-1

Zapraszamy do włączenia się w obchody, w ramach których Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, w dniach 27-30 maja publikować będzie materiały wizualne nawiązujące do tematu tegorocznego Światowego Dnia SM.

strzałka-1

28 maja na fanpage’u na Facebooku odbędzie się także debata on-line pt. „SM. Więzi, kontakty, relacje – koalicja na rzecz osób z SM” z udziałem ekspertów i organizacji pacjenckich. W jej trakcie, oprócz omówienia najważniejszych zagadnień związanych z wynikami kolejnej edycji Atlasu SM, leczeniem SM oraz Covid-19, organizacje pacjenckie i eksperci rozmawiać będą o tym jak pandemia wpłynęła na życie osób z SM a także o współpracy organizacji pacjenckich, decydentów, lekarzy i innych ekspertów, która zapewnić może osobom ze stwardnieniem rozsianym i ich bliskim najlepsze możliwe wsparcie.

Prelegentami będą: Rachel King z MSIF, prof. Krzysztof Selmaj i prof. Konrad Rejdak. Swój udział w debacie potwierdziła również prof. Agnieszka Słowik, Konsultant krajowa w dziedzinie neurologii oraz prof. Halina Bartosik-Psujek i prof. Monika Adamczyk-Sowa z Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii PTN oraz Marzanna Bieńkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Zapraszamy do dołączenia do obchodów na www.ptsr.org.pl lub na naszym fanpage’u na Facebooku.