Warszawski Uniwersytet Medyczny właśnie przekazał oficjalne informacje, że we wtorek, 21 kwietnia 2020 r. Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało prof. Zbigniewa Gacionga na Rektora WUM na kadencję 2020-2024. Za kandydaturą profesora Gacionga głosowało 118 elektorów, 80 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi. Życząc mu jednocześnie dużo zdrowia, wytrwałości i sił w realizowaniu wszystkich inicjatyw rozwojowych Uczelni.

Profesor Zbigniew Gaciąg

Zbigniew Gaciong urodził się 17 grudnia 1955 w Warszawie. Jest profesorem nauk medycznych, nauczycielem akademickim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalności naukowe: choroby wewnętrzne, nadciśnienie tętnicze. Należy dodać, że ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, na którym uzyskał również stopień doktora habilitowanego (1992) oraz tytuł profesora RP (1996).

Warto dodać, że od 1998 r. jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM. Profesor wchodzi także w skład Rady Dyscypliny Nauk Medycznych WUM (Nauki Medyczne Kliniczne Niezabiegowe). Ważnym aspektem jest również jego członkostwo w Radzie Doskonałości Naukowej, a dokładnie w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu – w dyscyplinie nauk medycznych.

Nie powinniśmy rownież zapominać, że w latach 1996–2002 był prodziekanem I Wydziału Lekarskiego, w 2002–2005 prodziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego. W latach 2005–2012 dziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej.

Towarzystwa naukowe

Prof. Zbigniew Gaciong należy do licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych (m.in. Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, High Blood Pressure Council – American Heart Association). Co istotne, był pierwszym delegatem Polski do Europejskiego Stowarzyszenia Specjalizacji Medycznych (UEMS), a w kraju pełnił funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych (2002‒2009).

Waszej uwadze polecamy również film z ogłoszenia wyników wyborów na Rektora WUM na kadencję 2020-2024.

Prof. Zbigniew Gaciong zapowiada zmiany na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.

Źródło: WUM