Warto wiedzieć, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia pacjent onkologiczny jest to osoba z chorobą nowotworową, u której po dniu 31.12.2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią oraz osoby, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową i zakwalifikowano do leczenia chemioterapią lub radioterapią, a nie rozpoczęto leczenia.

Pamiętajcie, że pacjenci onkologiczni spełniający wymogi mają automatycznie wystawione skierowania. Jedyny przypadek, w którym należy zgłosić się po skierowanie jest wtedy, gdy zdiagnozowano chorobę nowotworową i zostało się zakwalifikowanym do leczenia chemioterapią lub radioterapią, jednak jeszcze nie rozpoczęto leczenia. 

Zapisać można się:

  • Telefonicznie – 48 377 90 20
  • przez Infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numerem Szczepienie COVID lub 22 62 62 989
  • przez Internetowe Konto pacjenta

Chorzy na nowotwory mają znacznie większe ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV-2. Szczepienie przeciwko COVID-19 stanowi więc ogromną szansę na uniknięcie następstw zakażenia i zmniejszenia zagrożenia związanego z chorobą nowotworową. Zachęcamy więc pacjentów do zgłaszania się Narodowego Programu Szczepień. Jak podkreślają międzynarodowe i polskie towarzystwa naukowe i eksperci właściwie wszyscy – z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji (jak pacjenci bezpośrednio po przeszczepie komórek krwiotwórczych czy w głębokiej immunosupresji po leczeniu systemowym) – chorzy na nowotwory nie mają przeciwwskazań do szczepień przeciw SARS-CoV-2.

Więcej informacji o szczepieniach oraz najczęściej zadawane pytania: https://onkologiaradom.pl/punkt-szczepien/