Onkologia, Walka z nowotworem

Walka Julii z ostrą białaczką limfoblastyczną

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) dotyczy limfocytów, czyli białych krwinek zaangażowanych w funkcjonowanie systemu odpornościowego naszego organizmu. Zalicza się ją do najczęstszych nowotworów wieku dziecięcego i najczęstszych typów białaczki u dzieci. 

Czytaj dalej